สรุปประเด็น Transfer Pricing Tips จากกรมสรรพากร by Accrevo

สรุปประเด็น Transfer Pricing Tips จากกรมสรรพากร by Accrevo


1. หลักเกณฑ์การยื่นสำหรับนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท เป็นรายได้ทางบัญชีไม่ใช่รายได้ทางภาษี

2. กำหนดยื่น Disclosure form ภายใน 150 วัน นับแต่สิ้นรอบบัญชี3. การยื่น Local file / Master file กำหนดยื่นครั้งแรก 180 วัน หลังจากได้รับแจ้ง ยื่นครั้งถัดไป 60 วัน ขยายไปได้อีก 60 วัน

4. ปี 2562 พิจารณานิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันจากสัดส่วนการถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เท่านั้น โดยพิจารณาจากการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ถ้าถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กัน5. การถือหุ้นใช้วิธีคำนวณพิจารณาตามสัดส่วน (Pro rata) การถือว่ามีความสัมพันธ์กันนั้น แม้ มีเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กัน

6. การพิจารณาจากการควบคุมยังรอกฎกระทรวงประกาศกำหนดต่อไป7. รายการที่ต้องยื่น Local file / Master file จะกำหนดรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ สามารถเตรียมความพร้อมจากแนวทางของ ป.113/2545 ไว้ล่วงหน้า

8. กรณีมีการปรับปรุงรายได้ – รายจ่าย จะปรับปรุงทั้ง 2 ฝ่าย ฝั่งที่เสียภาษีเกินสามารถนำมาขอคืนได้9. แม้ไม่ถึงเกณฑ์ยื่น แต่หากมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทที่มีหน้าที่ยื่น ก็ควรเตรียมข้อมูลตาม Local file / Master file ไว้ล่วงหน้า

10. ค่าปรับในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้จำนวน 200,000 บาทเมื่อรู้แบบนี้แล้วผู้ประกอบการทุกท่านก็ควรจะเตรียมตัวและวางแผนรับมือกับมาตรการ Transfer Pricing กันด้วยนะครับ/คะ

หากท่านใดที่ธุรกิจมีปัญหาเรื่องการเงิน ภาษี ปรึกษากับเราได้ที่ SCB Business Center สาขา สยาม(ซอย1) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. นะคะ

สามารถนัดวันปรึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

FB : AccRevo

โทร : 086-531-6211

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร