ข้อมูลประวัติของบริษัท

จากการสืบทอดธุรกิจด้านบัญชีจากรุ่นสู่รุ่นในองค์กรที่มีประวัติการให้บริการอย่างยาวนานกว่า 40 ปี และได้เล็งเห็นถึงอุปสรรคและปัญหาของวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและการให้บริการอย่างมืออาชีพยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำเทคโนโลยีหลายๆรูปแบบมาพัฒนางานให้บริการทางบัญชีให้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสังคมการทำบัญชีด้วยระบบที่ทันสมัยซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ที่ให้บริการระบบบัญชีเพื่อสำนักงานบัญชีออนไลน์ “ACCREVO” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยตัวจริงสำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี AI ระบบอัจฉริยะมาช่วยในการบันทึกบัญชีเบื้องต้น สามารถช่วยลดภาระของนักบัญชี และช่วยให้การทำบัญชีง่ายขึ้น ACCREVOเป็นมากกกว่าแพล็ตฟอร์มบัญชีออนไลน์ เพราะเรามีเครือข่ายนักบัญชีมืออาชีพที่เชี่ยวชาญคอยดูแลธุรกิจของคุณด้วยระบบออนไลน์ ลดปัญหาการจัดการเอกสารด้วยกระดาษ ช่วยในการสื่อสารที่ง่ายและฉับไว ถือว่าเป็นการปฏิรูปการทำบัญชีในรูปแบบใหม่ และสามารถตอบโจทย์กับโลกในยุคดิจิทัลเป็นอย่างดี

ผู้สนับสนุน

รางวัลและข่าวสารที่เกี่ยวกับเรา