กิจกรรมที่จะมาถึง

งานสัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs และการปฏิบัติงานสอบบัญชี” #2

มาเรียนรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ถูกต้องพร้อมออกงบการเงินที่สมบูรณ์ และเทคนิคการปฎิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ

เผยแพร่เมื่อ 13 Aug 2020 10:21

งานสัมมนา “เตรียมรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับการทำงาน”

มาเรียนรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้นักบัญชีทุกท่านต้องปรับรูปแบบ การทำงานให้สอดคล้องมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้นะคะ

เผยแพร่เมื่อ 05 Aug 2020 13:16

กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร