กิจกรรมที่จะมาถึง

งานสัมมนา "เจาะลึกมาตรการภาษีหลัง COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการยุค Digital"

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 | เวลา 09.00 - 16.00 น. | โรงแรม S31 | ราคา 3,000 บาท / ท่าน (ไม่รวม VAT 7%)

เผยแพร่เมื่อ 01 Oct 2020 14:17

งานสัมมนา "การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ"

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ เวลา 08.30-16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 28 Aug 2020 18:21

กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร