กิจกรรมที่จะมาถึง

เตรียมพร้อมและรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ในการดำเนินธุรกิจในโลกยุค 4.0

AccRevo ได้รับเกียรติจาก 🗣คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ (กรรมการผู้จัดการ KT IT SOLUTIONS CO.,LTD) มาร่วมแชร์มุมมองสำหรับ Cyber Security การเตรียมความพร้อมและรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ของการดำเนินธุรกิจในโลกยุค 4.0

เผยแพร่เมื่อ 25 May 2020 16:28

Checklist เตรียมความพร้อมรับ PDPA สำหรับธุรกิจ

AccRevo ได้รับเกียรติจาก 🗣คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล (CIPM, Co-Founder and CLO of easyPDPA) มาร่วมแชร์มุมมองสำหรับ การวางแผนและเตรียมความพร้อมรับ PDPA ของธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ 25 May 2020 16:27

กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
Tel : 086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9 บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ติดตามข่าวสาร