เป็น Partner กับเราดียังไง

Partner ทางธุรกิจ

The Book ระบบบันทึกบัญชีออนไลน์สามารถเชื่อมต่อ API ได้กับธุรกิจทุกประเภท
ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ก็สามารถเชื่อมต่อระบบกับเราได้
ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ
ข้อมูลจากเอกสารที่ส่งผ่าน API ถูกต้องแม่นยำ
โอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตสูง
เมื่อเชื่อมต่อ API กับเราแล้วจะทำให้มีฐานลูกค้าเพิ่มเข้ามามากมาย ทำให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง

Partner นักบัญชี

ทำงานง่าย
นักบัญชีทำงานง่ายผ่านระบบ THE BOOK ระบบบันทึกบัญชีที่มี AI 2 ตัวช่วยในการบันทึกบัญชีเบื้องต้น
สะดวก
ทำงานที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต
บริหารงานได้ดี
นักบัญชีสามารถบริหารงานได้ดี มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย รูปแบบต่างๆที่ช่วยเหลือนักบัญชีของ THE BOOK
มีเวลาเพิ่มมากขึ้น
นักบัญชีมีเวลาส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ที่ออฟฟิศ ทำให้มี Lifestyle ที่ดีขึ้น
บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
Tel : 086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9 บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ติดตามข่าวสาร