Accistant คืออะไร?

ระบบออกบิลและจัดการเอกสาร ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจทั้งฝั่งรายได้และค่าใช้จ่ายพร้อมฟังก์ชั่นออกใบรับรองแทนใบเสร็จ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อม Dashboard สรุปข้อมูลธุรกิจให้คุณทำงานผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา