กฎหมาย E-Payment ! พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้


📌พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้ !! กฎหมาย E-payment รู้ไว้ ป้องกันได้ รับมือง่าย

ในปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับผู้คนเป็นอย่างมาก บวกกับสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องมีการปรับรูปแบบธุรกิจหรือเริ่มหาช่องทางการค้าขายใหม่และหันมาทำธุรกิจออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นค่ะ

🔸AccRevo จึงควรนำข้อมูลเรื่องกฎหมาย E-payment กลับมาเผยแพร่ให้ทุกท่านทราบกันอีกครั้งนะคะเพื่อให้ผู้ที่กำลังจะทำธุรกิจออนไลน์ หรือที่ทำอยู่แล้วทราบนะคะ

❔E-Payment คือ

รูปแบบการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

❔กฎหมาย E-payment คือ ?

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 เกิดขึ้นเพื่อรองรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมทางการอิเล็กทรอนิกส์

➡️โดยมีเงื่อนไขของกฎหมาย E-payment มีดังนี้

1. รับหรือฝากเงินเกินกว่า 400 ครั้ง และ มีจำนวนรวมเกิน 2 ล้านบาทต่อปี (เฉพาะขารับเท่านั้น)

2. รับหรือฝากเกินกว่า 3,000 ครั้ง

ส่งข้อมูลธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะภายในมีนาคมของปีถัดไป (เฉพาะขารับเท่านั้น)

*หากเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ธนาคารจะนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรทำการตรวจสอบค่ะ

🌟กรมสรรพากรจะได้รับข้อมูลอะไรบ้างเมื่อธนาคารหรือตัวแทนส่งข้อมูลไป

• เลขบัตรประจำตัวประชาชน

• ชื่อ-สกุล

• เลขบัญชีเงินฝาก

• จำนวนครั้งของการฝาก/รับโอนเงิน

• ยอดรวมของการฝาก/รับโอนเงิน

❔เมื่อเข้าเกณฑ์แล้วจะถูกตรวจสอบทุกรายหรือไม่

กรมสรรพากรจะไม่เรียกตรวจทุกราย เพราะกรมสรรพากรจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดกลุ่มผู้เสียภาษีอีกครั้งหนึ่ง

❔เจ้าของธุรกิจควรเตรียมตัวอย่างไร

1.จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย อย่างถูกต้อง

2.เก็บหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

3.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างครบถ้วนและตรงเวลาที่กฎหมายกำหนด

เพียงเท่านี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกท่านก็หมดห่วงเรื่องปัญหา กฎหมาย E-payment แล้วนะคะ

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร