รู้ก่อนเตรียมพร้อมได้ก่อน "การแยกประเภทเครื่องหมาย C"

🌟รู้ก่อนเตรียมพร้อมได้ก่อน "การแยกประเภทเครื่องหมาย C" ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

🧑‍⚖️มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567

1️⃣ CB Business

🟠ยกระดับเตือนผู้ลงทุนกรณี บจ. มีปัญหาฐานะการเงินผลการดำเนินงานหรือสภาพคล่อง

1. ฐานะการเงิน

▪️Equity < 50% ของทุนชำระแล้ว / ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ / ล้มละลาย

▪️หน่วยงานทางการสั่งแก้ไขฐานะการเงิน / การดำเนินงาน

▪️ขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี จน Equity น้อยกว่าทุนชำระแล้ว

▪️ผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน / ตราสารหนี้

▪️มีรายได้จากการดำเนินงาน SET < 100 ลบ. / mai < 50 ลบ.

🟠แก้ไขไม่ได้ตามที่กำหนดเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนปลด C ขึ้น SP

▪️Equity ติดลบ

▪️มีรายได้จากการดำเนินงานน้อยกว่าที่กำหนด 3 ปีติดต่อกัน

2️⃣ CS Financial Statement

🟠ยกระดับเตือนผู้ลงทุนกรณี บจ. มีปัญหาฐานะการเงินผลการดำเนินงานหรือสภาพคล่อง

2. งบการเงิน

▪️ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็น

▪️ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบ หรือทำ Special Audit

🟠แก้ไขไม่ได้ตามที่กำหนดเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนปลด C ขึ้น SP

▪️ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น 3 ปี

▪️ส่งงบการเงินล่าช้า / งบการเงินไม่ถูกต้อง

3️⃣ CC Non-Compliance

🟠ยกระดับเตือนผู้ลงทุนกรณี บจ. มีปัญหาฐานะการเงินผลการดำเนินงานหรือสภาพคล่อง

3. ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์

▪️Cash Company

▪️Audit Committee ไม่ครบถ้วน

🟠แก้ไขไม่ได้ตามที่กำหนดเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนปลด C ขึ้น SP

▪️แก้ไขไม่ได้ภายใน 6 เดือน

▪️แก้ไขไม่ได้ภายใน 6 เดือน (เพิกถอนถ้า SP 2ปี)

4️⃣ CF Free Float

🟠ยกระดับเตือนผู้ลงทุนกรณี บจ. มีปัญหาฐานะการเงินผลการดำเนินงานหรือสภาพคล่อง

▪️Free Float ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ต้อง >15% และ >150 ราย)

🟠แก้ไขไม่ได้ตามที่กำหนดเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนปลด C ขึ้น SP

▪️แก้ไขไม่ได้ภายใน 1 ปี (เพิกถอน ถ้า SP 1 ปี)

*หุ้นที่ถูกขั้น CB, CS, CC, CF ให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจัด Public Presentation ภายใน 15 วัน และทุกไตรมาสจนกว่าจะแก้ไขเหตุได้

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

👉สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ คลิกเลย : https://page.line.me/accrevo

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : https://page.line.me/accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร