เช็คให้ชัวร์! "ระยะเวลาการยื่นภาษีครึ่งปี"

!! อย่าลืมยื่นภาษีครึ่งปีเพื่อเลี่ยงการโดนค่าปรับนะคะ

เช็คให้ชัวร์ "ระยะเวลาการยื่นภาษีครึ่งปี (เฉพาะการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต)"ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ภ.ง.ด. 94 กำหนดยื่นแบบ วันนี้-10 ตุลาคม 2565

ภ.ง.ด. 51 กำหนดยื่นแบบ วันนี้ - 8 กันยายน 2565


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภ.ง.ด. 1,2,3 , ภ.ง.ด. 53,54 , ภ.พ.36

📌 เดือนกรกฎาคม ยื่นแบบ 15 สิงหาคม 2565

📌 เดือนสิงหาคม ยื่นแบบ 15 กันยายน 2565

📌 เดือนกันยายน ยื่นแบบ 17 ตุลาคม 2565

📌 เดือนตุลาคม ยื่นแบบ 15 พฤศจิกายน 2565

📌 เดือนพฤศจิกายน ยื่นแบบ 15 ธันวาคม 2565

📌 เดือนธันวาคม ยื่นแบบ 16 มกราคม 2566


ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40

📌 เดือนกรกฎาคม ยื่นแบบ 23 สิงหาคม 2565

📌 เดือนสิงหาคม ยื่นแบบ 23 กันยายน 2565

📌 เดือนกันยายน ยื่นแบบ 25 ตุลาคม 2565

📌 เดือนตุลาคม ยื่นแบบ 23 พฤศจิกายน 2565

📌 เดือนพฤศจิกายน ยื่นแบบ 23 ธันวาคม 2565

📌 เดือนธันวาคม ยื่นแบบ 23 มกราคม 2566


ขอขอบคุณที่มา กรมสรรพากร

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร