ความแตกต่างระหว่าง “การบัญชีภาษีอากร” กับ “การบัญชีการเงิน”

👨‍🏫สิ่งที่นักบัญชีต้องรู้ ความแตกต่างระหว่าง “การบัญชีภาษีอากร” กับ “การบัญชีการเงิน”📊


การบัญชีภาษีอากรกับการบัญชีการเงินมีความแตกต่างกันในด้านข้อกำหนดในการจัดทำตามกฎหมายดังนี้

👉ข้อพิจารณา

▪️วัตถุประสงค์

👉การบัญชีภาษีอากร

▪️เพื่อจัดทำข้อมูลทางการค้าที่เกี่ยวกับภาษีอากรของกิจการที่ต้องชำระให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี รวมทั้งจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด

👉การบัญชีการเงิน

▪️เพื่อเสนอข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกิจการให้แก่บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง

-------------------------------------------------------------

👉ข้อพิจารณา

▪️เกณฑ์ในการจัดทำ

👉การบัญชีภาษีอากร

▪️เกณฑ์ตามประมวลรัษฎากร

👉การบัญชีการเงิน

▪️เกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

-------------------------------------------------------------

👉ข้อพิจารณา

▪️การวัดมูลค่า

👉การบัญชีภาษีอากร

▪️ใช้ราคาทุนเป็นหลัก

▪️สำหรับสินค้าคงเหลือ วัดค่าตามราคาทุนหรือราคาตลาด แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

👉การบัญชีการเงิน

▪️ราคาทุนเดิม

▪️มูลค่ายุติธรรม

▪️ราคาทุนปัจจุบัน

-------------------------------------------------------------

👉ข้อพิจารณา

▪️กฎหมายที่บังคับใช้

👉การบัญชีภาษีอากร

▪️ประมวลรัษฎากร

👉การบัญชีการเงิน

▪️พระราชบัญญัติการบัญชี 2543

-------------------------------------------------------------

👉ข้อพิจารณา

▪️รายงานที่ต้องจัดทำ

👉การบัญชีภาษีอากร

▪️รายงานทางการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, งบกระแสเงินสด, หมายเหตุประกอบงบการเงิน)

👉การบัญชีการเงิน

▪️แบบแสดงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษี (ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 ฯลฯ, ภ.พ.30 , ภ.พ.36 และแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, รายงานภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัญชีพิเศษ)

-------------------------------------------------------------

👉ข้อพิจารณา

▪️ผลการดำเนินงานที่ใช้

👉การบัญชีภาษีอากร

▪️กำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชี

👉การบัญชีการเงิน

▪️กำไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร โดยปรับปรุงกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากร

ที่มา : Tax Magazine

.

.

➡️หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีออนไลน์ หรือตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ AccRevo สามารถช่วยคุณได้

.

🔶ง่าย ครบ จบ! เรื่องการทำบัญชี

.

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ

วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัล

ที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

.

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line > https://page.line.me/accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 096-297-4566

Website : www.accrevo.com

.

☑️☑️ สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร