การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

📊 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

◾️ ในงบการเงินนั้นประกอบด้วยข้อมูลมากมาย เช่น จำนวนหนี้สินที่แสดงในงบการเงินนั้นก็ไม่รู้ว่ามากหรือน้อย จึงได้นำเครื่องมือ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน มาช่วย โดยนำหนี้สินมาเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของ ก็พอจะเข้าใจได้ว่าเป็นสัดส่วนที่มากหรือน้อย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย และมีความเสี่ยงหรือไม่➡ ดังนั้น อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ฐานะความมั่นคงทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินที่เกี่ยวข้องกันมาอัตราส่วนต่างๆ

เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกิจการในอดีต ช่วยให้เข้าใจสุขภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการได้ดียิ่งขึ้น อัตราส่วนทางการเงินแบ่งประเภทได้ดังนี้

🌟 อัตราส่วนทางการเงิน

✅อัตราส่วนสภาพคล่อง

✅อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

✅อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

✅อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

📈ประโยชน์การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

1️⃣อัตราส่วนทางการเงิน ทำให้ประเมินฐานะทางการเงิน และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจในเชิงเปรียบเทียบได้ง่าย โดยอาจนำมาเปรียบเทียบกับกิจการในอดีตหรือเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง

◾️การเปรียบเทียบกับกิจการในอดีต ทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของฐานะการเงิน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของปัญหาที่จะเกิดขึ้น

◾️การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง ทำให้ทราบถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความสามารถของผู้บริหารธุรกิจประเภทเดียวกัน

2️⃣ใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายทางธุรกิจว่าเป็นไปตามที่ผู้บริหารได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะได้ทำการหาสาเหตุ และแก้ไขต่อไป

3️⃣ผู้ใช้งบการเงินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สะดวกต่อการวิเคราะห์งบการเงิน ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น

⚠️ข้อควรระวังการใช้อัตราส่วนทางการเงิน

◾️อัตราส่วนทางการเงินเป็นการคำนวณจากตัวเลขในงบการเงินโดยตรง ซึ่งรวมรายการที่ผิดปกติไว้ด้วย เช่น กำไรพิเศษ จะถูกรวมไว้ในงบการเงินแล้ว เมื่อนำมาคำนวณอัตราส่วนทำให้สูงกว่าปกติ หากไม่เจาะลึกลงในรายละเอียดก็จะทำให้เข้าใจผิดได้

◾️ไม่ควรเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินข้ามอุตสาหกรรมที่มีลักษณะธุรกิจแตกต่างกัน เพราะจะทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ แต่ถึงแม้จะนำมาเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็ควรดูรายละเอียดประกอบด้วย


💻 ซื้อ Platform “AccRevo” รับเงินสนับสนุนสูงสุดถึง 10,000฿ จากโครงการ LiVE Platform

🗓ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการ

◾️ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 นี้เท่านั้น ‼️

◾️รับสิทธิใช้โปรแกรมบัญชี AccRevo 2 ปี รับเงินทุนสนับสนุนคืนทั้งจำนวน

➡️ สอบถามข้อมูลได้ที่ Line ID : @accrevo หรือ คลิกเลย : https://lin.ee/6gg037L

➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

#AccRevo

#AccountingIntelligencePlatform

#สำนักงานบัญชีดิจิทัล

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร