ระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operationting Average)

🚨 ระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operationting Average) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

📊 การทำธุรกิจ ไม่ใช่ แค่ขายให้ถึงจุดคุ้มทุนแต่ต้องขายให้ได้ “กำไร” เมื่อคุณมีรายได้ครอบคลุมต้นทุนคงที่ทั้งหมด

หลังจากนั้นการขายสินค้าทุกหน่วยจะทำให้เกิด “กำไร” โดยตรง


🔸 เราคิดกำไรขั้นต้นได้จากสมการ

➡️ รายได้สุทธิต่อหน่วย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = กำไรขั้นต้นต่อหน่วย

จะเห็นได้ว่าหากกำไรขั้นต้นสูง จะมีต้นทุนผันแปรต่อหน่วยต่ำ


📌 บริษัทที่มีต้นทุนคงที่สูงและมีค่าต้นทุนผันแปรต่ำ จะเป็น “บริษัทที่มีความเสี่ยงในการดำเนินงานสูง”

ความเสี่ยงในการดำเนินงานสูงจะให้ ผลดี แก่บริษัท เมื่อบริษัทขายได้ เกินจุดคุ้มทุน

🔸 วิธีการคิด จุดคุ้มทุน สามารถคิดได้ 2 วิธี

1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้สมการกำไร

จำนวนขาย ณ จุดคุ้มทุน = (กำไรส่วนเกินต่อหน่วย x จำนวนขาย) - ต้นทุนคงที่

2. การวิเคราะห์โดยใช้สูตร (คำนวณได้เร็วกว่าการใช้สมการวิธีนี้จะเน้นที่กำไรส่วนเกินต่อหน่วย)

จำนวนขาย ณ จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่ ÷ กำไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit CM)


🌟 ผู้ประกอบการจึงควรใส่ใจกับการหาจุดสมดุลระหว่าง ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง 🌟

🟠 สามารถติดตามเรื่องจุดคุ้มทุนตอนอื่นๆ ได้ที่

▪️ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน : https://bit.ly/3nA68RZ

▪️ การวิเคราะห์รายได้ ณ จุดคุ้มทุน : https://bit.ly/3k74a9t

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

☑️☑️สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร