การคำนวณภาษีเกี่ยวกับ “เงินปันผล”

🟠การคำนวณภาษีเกี่ยวกับ “เงินปันผล”


เงินปันผล” มาจากกำไรสุทธิของบริษัท แต่กำไรสุทธินี้ได้เสียภาษีไปแล้วครั้งหนึ่งในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคล และเมื่อบริษัทนำกำไรสุทธิมาจ่ายเป็นเงินปันผล ก็อาจมีการหัก ณ ที่จ่ายเพื่อให้ผู้รับ เสียภาษีล่วงหน้าในส่วนนี้ แต่ก็มีหลายกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้อง หักภาษี และมีทางเลือกในการจัดการภาษีอีกด้วย ลองมาติดตามกันนะคะ

➡️ผู้รับเงินปันผลเป็นบริษัท

🏢ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย

◾️บริษัททั่วไปกฎหมายให้ได้รับยกเว้นภาษีครึ่งหนึ่งของเงินปันผลที่ได้รับและหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10

◾️บริษัทถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวนและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

◾️บริษัทจดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้าได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวนและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

เงินปันผลที่รับยกเว้นภาษีต้องถือหุ้นไว้ไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนได้รับเงินปันผลและภายหลังได้รับเงินปันผล

➡️ผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดา

🏢ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย

◾️กฎหมายกำหนดให้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่ได้รับเงินปันผลไว้ร้อยละ 10 โดยสามารถนำมารวมคำนวณตอนสิ้นปีกับเงินได้ประเภทอื่น และนำเครดิตภาษีเงินปันผลมาใช้สิทธิ

**กรณีที่ได้รับเงินปันผลที่ได้รับเครดิตภาษีจากผู้จ่ายหลายราย ผู้มีเงินได้จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวที่ได้รับในปีภาษีทุกรายมารวมคำนวณภาษี ไม่สามารถเลือกเฉพาะบางรายนำมารวมคำนวณภาษีเพื่อได้รับเครดิตภาษี หรือ

◾️เลือกไม่นำเงินได้จากเงินปันผลมารวมคำนวณภาษีตอนสิ้นปี

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

☑️ ☑️สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️ ☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร