ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล"

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล"

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนา Partner พันธมิตรนักบัญชี ทุกๆท่าน และทีมงานทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานสัมมนาดีๆ "การจัดการบัญชีในยุคดิจิทัล" ในครั้งนี้มากนะคะ

และขอขอบคุณทางวิทยากรทั้งสองท่าน อาจารย์ราชิต ไชยรัตน์ และ คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ เป็นอย่างมากนะคะสำหรับการบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน และการแบ่งปันความรู้ การปรับใช้เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีในอนาคต ทั้งการปรับใช้ Robotic AI Drone Cloud Blockchain เพื่อรองรับ กับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำบัญชีในรูปแบบต่างๆ เพื่อการยกระดับประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี นะคะ

รวมถึงขอขอบคุณทาง Partner ทุกท่านที่มาร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ พร้อมแบ่งปันความรู้ในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจ รวมไปถึงการทำบัญชีแบบดิจิทัลด้วยนะคะ


หวังว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้มาเข้าร่วมสัมมนาและนักบัญชีทุกท่าน สามารถพัฒนาทักษะ เพื่อเสริมคุณค่าของวิชาชีพ และการทำงานข้ามศาสตร์กับวิชาชีพอื่นได้อย่างมีระบบ เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนาธุรกิจของลูกค้า และคุณภาพการให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ  

แล้วพบกับงานสัมมนาดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งถัดไปนะคะ ขอบคุณค่ะ


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร