บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด (AccRevo) ร่วมรับโล่ในงาน​ Thailand​ SME Synergy Expo 2024"

ท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ แก่ บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด (AccRevo) ในงาน​ Thailand​ SME Synergy Expo 2024

🌟เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬา​ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อพัฒนาระบบบัญชีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ SME ไทย


🙏ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จ และหวังว่า จะได้สานต่อความร่วมมือเพื่อประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชนและประเทศชาติต่อไปค่ะบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร