หลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล“

ขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้เกียรติเรียนเชิญคุณราชิต ไชยรัตน์ CEO.CNR & ACCREVO และคุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ G.M.CNR & CMO.ACCREVO มาร่วมบรรยายในหลักสูตร สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

“ ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล “

สนับสนุน โดย : คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

ดำเนินการจัดหลักสูตร โดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร