งานบรรยาย "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน"

ACCREVO ร่วมกับ SCB จัดงานบรรยาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อยกระดับการให้บริการของนักบัญชี ณ Too Fast Too Sleep สยามสแควร์

ขอขอบคุณ ดร.ธนาดล รักษาพล ที่มาบรรยายในหัวข้อ TFRS และขอขอบคุณSCB ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในครั้งนี้นะคะ#CNR #EA #MMN #RTO #N2S #RMT #SCB #AccRevo

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร