ก้าวแรกในการส่งเสริม Unicorn พันธุ์ไทยให้เป็นม้านิลมังกรพร้อมที่จะนำพาเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตในระดับโลก

ขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หลักสูตร Brand KU และหน่วนงานทุกเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในการส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรดีๆที่ส่งเสริมธุรกิจไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและการสร้างคุณค่าต่อสังคมไทย

ก้าวแรกในการส่งเสริม Unicorn พันธุ์ไทยให้เป็นม้านิลมังกรพร้อมที่จะนำพาเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตในระดับโลก

เป็นกำลังใจให้ AccRevo ด้วยนะคะ

"โลกใบใหม่ของการทำบัญชี"
บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร