“10 สัญญาณกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงภาษี” ธุรกิจที่มีพฤติกรรมการบริหารธุรกิจดังต่อไปนี้ควรระวังโดนเรียกตรวจ

📌 กรมสรรพากรตรวจจริง !! ภาษีเงินได้นิติบุคคล โทษปรับหนักอาจทำให้ต้องปิดธุรกิจได้

📄“10 สัญญาณกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงภาษี” ธุรกิจที่มีพฤติกรรมการบริหารธุรกิจดังต่อไปนี้ควรระวังโดนเรียกตรวจ

🌟โดยกรมสรรพากรจะพิจราณาจากการใช้โปรแกรมวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง Big data & Data Analytics เพื่อวิเคราะห์ว่ากลุ่มธุรกิจใด หรือพฤติกรรมแบบใด เข้าข่ายกลุ่มเลี่ยงภาษี

➡️โดยมีเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ใช้ในการพิจารณา 10 เกณฑ์ดังนี้

1. ธุรกิจที่ใช้เงินสดเป็นหลัก

2. สินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง

3. ไม่มีทรัพย์สิน หรือมีทรัพย์สินมากผิดปกติ

4. เงินกู้ยืมกรรมการมากแต่ไม่สามารถชี้แจงได้

5. ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน

6. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง

7. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน

8. ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากในขณะที่รายได้ลดลง

9. มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้

10. มีการสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ ผ่านหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร