บัญชีและภาษีที่ต้องรู้ในช่วง Covid

บัญชีและภาษีที่ต้องรู้ในช่วง Covid

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ “COVID-19” หลายๆธุรกิจก็มีการหารายได้เพิ่มด้วยวิธีต่างๆ เช่นเปิดให้มี Delivery หรือกระทั่งเห็นโอกาส จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปในระยะยาวเลย วันนี้ AccRevo เราจะมาช่วยทำ Checklist ง่ายๆ ว่ามีอะไรที่นักธุรกิจต้องทำบ้างในเรื่องของบัญชีและภาษี


1. การจดเพิ่มวัตถุประสงค์

การทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการจดทะเบียนนิติบุคคลและเลือกวัตถุประสงค์ของบริษัท การเขียนไว้ครอบคลุมจะช่วยให้กรรมการที่รับผิดชอบทำธุรกิจไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวถ้าทำในวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้นถ้ามีการปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่ก็อย่าลืมที่จะต้องจดวัตถุประสงค์บริษัทเพิ่มเติม ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ง่ายหรือติดต่อมืออาชีพมาให้คำปรึกษาได้


2. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถ้ามีการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่นอกจากที่ได้ทำเป็นประจำอยู่แล้ว ต้องตรวจสอบว่าทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันหรือไม่ เพราะธุรกิจบางประเภทเช่น การรับขนส่ง หรือการให้เช่าอาคาร เป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องตรวจสอบระบบเอกสาร สิทธิในการนำภาษีซื้อมาใช้เครดิต รวมถึงการเฉลี่ยภาษีซื้อ ซึ่งตรงนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวางระบบงานเพื่อความถูกต้องนะคะ


3. โครงสร้างต้นทุนและกำไรขั้นต้น

การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ส่งผลให้นักธุรกิจเราต้องวางแผนในการปรับโครงสร้างของต้นทุนให้สอดคล้องกับรายได้ โดยลดต้นทุนของธุรกิจเดิม เช่น ค่าเช่าสำนักงานส่วนที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว การขายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในส่วนที่เลิกใช้ นอกจากจะลดรายจ่ายค่าเสื่อมราคาแล้ว ยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล พร้อมกับได้รับเงินสดจากการขายคืนกลับมาด้วย และการทำธุรกิจใหม่ก็ต้องบริหารกำไรขั้นต้นของธุรกิจ (รายได้จากการขาย-ต้นทุนสินค้า/บริการ) เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอีกครั้งค่ะ


4. สินค้าคงเหลือ

หากในกรณีธุรกิจเดิมมีสินค้าคงเหลือค้างอยู่มากและต้องการเคลียร์สินค้าให้หมด สิ่งสำคัญ คือการตรวจนับสินค้า บันทึกสภาพและอายุความจำเป็น รวมถึงขออนุมัติในการขาย และในการขายก็ควรให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายคลังสินค้าร่วมเป็นพยานในการขายด้วยเพื่อสามารถชี้แจงต่อกรมสรรพากรได้ และหากต้องการทำลายสินค้าก็สามารถทำตามกฎของกรมสรรพากรในการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาเป็นพยาน เท่านี้ก็สามารถนำมาเป็นรายจ่ายธุรกิจ ช่วยลดต้นทุนทางภาษีได้แล้วค่ะ


5. ระบบเอกสารบัญชีและภาษี

การปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือเพิ่มส่วนงาน การจัดการเอกสารบัญชี และภาษีก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องมีการแยกให้ชัดเจน รวมถึงการตั้งผังบัญชีให้สามารถแสดงผลประกอบการธุรกิจผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การได้ข้อมูลธุรกิจที่รวดเร็ว ก็จะสามารถทำให้บริหารธุรกิจในช่วงของการแข่งขันได้ง่าย

 Checklist ต่างๆเบื้องต้นเหล่านี้ เป็นตัวช่วยในขั้นตอนแรกที่นักธุรกิจควรระวังเพื่อให้การปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถขยายธุรกิจใหม่ได้อย่างปลอดภัย นะคะ


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร