เอกสารประกอบการสมัคร "e-Tax Invoice & e-Receipt"

📄เอกสารประกอบการสมัคร "e-Tax Invoice & e-Receipt"

.


.

✅1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

พร้อมลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

✅2. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

✅3. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่น / ผู้ดูแลระบบ ดำเนินการแทน ให้เพิ่ม

▪ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมปั 30 บาท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

▪ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงรายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

✅4. สำเนา ภ.พ. 20 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการ ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

.

➡หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีออนไลน์ หรือตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ AccRevo สามารถช่วยคุณได้

.

🔶ง่าย ครบ จบ! เรื่องการทำบัญชี

.

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ

วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัล

ที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line > https://page.line.me/accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 096-297-4566

Website : www.accrevo.com

.

☑️☑️ สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFEบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร