องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ “การวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจ”

🤩องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ “การวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจ”


1. วิเคราะห์ตลาด

1.1 เลือกกลุ่มเป้าหมาย

◾️ลักษณะสินค้าและบริการ

◾️ประชากรศาสตร์ พฤติกรรม

◾️ความต้องการของลูกค้า

1.2 นำเสนอคุณค่าแก่ลูกค้า

◾️หาคุณค่าที่กลุ่มลูกค้า

◾️เป้าหมายที่ต้องการ นำเสนอ

◾️สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์

1.3 ช่องทางการจัดจำหน่าย

◾️ศึกษาและเลือกช่องทางที่เหมาะสม

◾️พัฒนาช่องทางเข้าถึงลูกค้า

1.4 รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

◾️ศึกษาวิธีรักษาความสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

◾️ประเมินผลและพัฒนาการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

2. วิเคราะห์รายได้และต้นทุน

2.1 รูปแบบของรายได้

◾️ออกแบบรูปแบบรายได้ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2.2 ตั้งราคา

◾️ตั้งราคาจากคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ

◾️ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการตั้งราคาเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

2.3 บริหารต้นทุน

◾️ทำความเข้าใจลักษณะของต้นทุน

◾️วิเคราะห์ วางแผน และประเมินการบริหารต้นทุน

2.4 สร้างระบบบัญชี

◾️ใช้ระบบบัญชีช่วยเก็บข้อมูล

◾️วิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

3. วิเคราะห์ทรัพยากร

3.1 ระบุทรัพยากรหลัก

◾️ทรัพยากรทางกายภาพ

◾️ทรัพยากรบุคคล

◾️ทรัพยากรเงินทุน

3.2 รักษาและพัฒนาทรัพยากรหลักอยู่เสมอ

◾️วางแผนรักษาและพัฒนาทรัพยากรหลัก เนื่องจากเป็นตัวสร้างรายได้หลัก

3.3 ใช้ทรัพยากรหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

◾️ช่วยให้ธุรกิจมีการดำเนินการที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

◾️เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

4. วิเคราะห์การผลิตและการให้บริการ

4.1 ระบุกิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ คือ

◾️การผลิตและการให้บริการ

◾️การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

◾️การพัฒนานวัตกรรม

4.2 พัฒนากิจกรรมหลักอยู่เสมอ

◾️วางแผนเพื่อพัฒนา กิจกกรมหลัก

◾️เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

4.3 ดำเนินกิจกรรมหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

◾️วางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

◾️ช่วยให้ดำเนินงานได้รวดเร็ว

◾️ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ

5. วิเคราะห์พันธมิตร

5.1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ

◾️พันธมิตรที่ไม่ใช่คู่แข่ง

◾️พันธมิตรที่เป็นคู่แข่ง

◾️การร่วมมือที่ต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่

◾️การสร้างเครือข่ายแบบพึ่งพากัน

5.2 เลือกรูปแบบพันธมิตรที่เหมาะสม

◾️ทำข้อตกลง แฟรนไชส์

◾️Joint Venture เป็นต้น

5.3 รักษาความสัมพันธ์

◾️วางแผนรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตร

◾️เนื่องจากเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขัน

5.4 ประเมินผลพันธมิตร

◾️หาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลมูลค่าและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

.

➡️หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีออนไลน์ หรือตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ AccRevo สามารถช่วยคุณได้

.

🔶ง่าย ครบ จบ! เรื่องการทำบัญชี

.

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ

วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัล

ที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

.

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line > https://page.line.me/accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 096-297-4566

Website : www.accrevo.com


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร