ใกล้สิ้นปีแล้ว ! มา Checklist เรื่องของ "ของขวัญ" กับ "การเสียภาษี" กันอีกครั้งนะคะ

🎁นี่ก็ใกล้จะสิ้นปีกันแล้ว AccRevo มี Content เรื่อง “ของขวัญกับการเสียภาษี” มาฝากทุกท่านกันนะคะ


🌟สำหรับผู้ประกอบกิจการทุกท่านที่กำลังจะจัดงานวันปีใหม่ กับทางบริษัทและมีการมอบของขวัญหรือรางวัลให้กับพนักงาน หรือจะซื้อของขวัญไปให้ลูกค้า ไม่ควรพลาด Content นี้ เพื่อที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของขวัญและสามารถนำไปใช้ในการวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์มากที่สุดนะคะ


➡รวมประเด็นต่างๆเรื่อง “ของขวัญกับการเสียภาษี”


1️⃣ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภาษีมาขอเครดิตได้หรือไม่ ??


▪ภาษีซื้อ

ที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่

โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญดังกล่าว ถือว่า “เป็นภาษีซื้อต้องห้าม” ไม่ให้นำไปหักออกจากภาษีขาย


▪ภาษีขาย

หากกระเช้าของขวัญดังกล่าว เป็นสิ่งของที่บริษัทพึงให้แก่ลูกค้าตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไปและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร บริษัทไม่ต้องนำข้อมูลของกระเช้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม


2️⃣บริษัทแจกของขวัญให้ลูกค้า บริษัทนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ??


▪ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ “ไม่เกินคนละ 2,000 บาท” ในแต่ละคราว


▪ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญแจก “เป็นภาษีซื้อต้องห้าม”


3️⃣บริษัทให้เช็คของขวัญกับพนักงาน ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท ได้หรือไม่ ??

“ถือเป็นรายจ่ายไม่ได้” เนื่องจากมีรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวการให้โดยเสน่หาถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม


4️⃣ บริษัทจ้างทำ ส.ค.ส. โดยให้ใส่โลโก้ของบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ??


▪เป็นการผลิตขายเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้ว

จะถือเป็นการซื้อสินค้า ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย


▪เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งสินค้าจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

โดยเมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว ลูกค้าตกลงจะยอมรับสินค้าที่ตรงตามคำสั่งของตนเท่านั้น กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะ “เป็นสัญญาจ้างทำของที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ” ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ให้บริษัท ใน อัตราร้อยละ 3


และท้ายนี้มา Check กันนะคะว่า กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการใดบ้าง ที่ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง และที่สามารถยกเว้นภาษีได้นะคะ
 และสำหรับผู้ที่สนใจวางแผนภาษีของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ พี่หมุยก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของขวัญและสามารถนำไปใช้ในการวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์มากที่สุดมาบอกกันนะคะ

📌 รายละเอียดต่างๆ ของภาษีแต่ละประเภทจะมีอะไรบ้างนั้น หาคำตอบกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร