อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios) Part 3

📊อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios) part 3


◾️อัตราส่วนที่ใช้วัดผลของการดำเนินงานของกิจการว่า มีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าไหร่ เพราะเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ คือ การทำกำไร

🕵️‍♀️อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ประกอบด้วย

1.อัตรากำไรขั้นต้น

2.อัตรากำไรสุทธิ

3.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

4.อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ


1.อัตรากำไรขั้นต้น

◾️เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบผลกำไรขั้นต้นกับยอดขาย ทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ

🧮กำไรขั้นต้น = รายได้จากการขาย - ต้นทุนขายและบริการ

➡️อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น ÷ ยอดขาย x 100 (%)

ค่าที่ได้

📈อัตรานี้ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดี

📉อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ สะท้อนให้เห็นถึงผลการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนัก


2.อัตรากำไรสุทธิ

◾️เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิกับยอดขาย ทำให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิของกิจการภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว

🧮กำไรสุทธิ = กำไรหลักหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ดอกเบี้ย และภาษีเงินได้แล้ว

➡️อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ ÷ ยอดขาย x 100 (%)

ค่าที่ได้

📈อัตรานี้ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดงถึงความสามารถในการทำกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆในธุรกิจได้ดี

📉อัตรากำไรสุทธิต่ำ อาจเป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรง


3.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

◾️เป็นอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับสินทรัพย์รวมว่า ก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมามากน้อยเพียงใด

➡️ROA = กำไรสุทธิ ÷ สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) x 100 (%)

ค่าที่ได้

📈ROA ควรมีค่าสูง เพราะ แสดงว่าธุรกิจสามารถให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมสูง และใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📉ROA ที่มีค่าต่ำ อาจเกิดจากการที่กิจการไม่ได้ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างเต็มที่ หรือใช้สินทรัพย์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร


4.อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ

◾️เป็นอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรเทียบกับส่วนของเจ้าของ ซึ่งเป็นการประเมินค่าอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นในฐานะของเจ้าของกิจการจะได้รับ

➡️ROE = กำไรสุทธิ ÷ ส่วนของเจ้าของ (เฉลี่ย) x 100 (%)

ค่าที่ได้

📈ROE ควรมีค่าสูง เพราะ แสดงว่ากิจการสามารถให้ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสูง ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง

📉ROE ที่มีค่าต่ำ แสดงว่าความสามารถในการทำกำไรของกิจการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต่ำ

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

☑️☑️สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร