การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

🟠การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ


👨‍💻ลูกหนี้

📈การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

1.กิจการต้องวัดมูลค่าด้วยราคาที่ทำให้เกิดรายการ ซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการโดยปกติ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ฯลฯ

2.หากลูกหนี้ เกิดจากธุรกรรมการค้าระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

▪️ ใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหรือค้างรับเป็นเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าลูกหนี้

📈การวัดมูลค่าภายหลัง

1.ประมาณมูลค่าที่จะได้รับ (มูลค่าหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

2.เลือกวิธีที่เหมาะกับลักษณะลูกหนี้ของธุรกิจคุณ

▪️ วิธีอัตราร้อยละของยอดขายเชื่อสุทธิ

▪️ วิธีอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่ค้างชำระจำแนกตามอายุของลูกหนี้

▪️ วิธีพิจารณาลูกหนี้เป็นแต่ละราย

🌟*วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ

▪️การพิจารณาให้พิจารณาทุกวันสิ้นงวด

▪️จะเลือกวิธีใดควรซื้อกับลักษณะลูกหนี้ของกิจการ (การเปลี่ยนลักษณะของลูกหนี้ที่ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ให้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ)

▪️อัตราร้อยละที่ใช้ต้องทบทวนอยู่เสมอ เพื่อให้ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ และประสบการณ์

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

☑️☑️สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร