AccRevo x RMUTP

📸ภาพบรรยากาศ “โครงการสัมมนาการจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล”

🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 | ณ ห้อง Innovation Club อาคาร 2 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

🗣โดย คุณราชิต ไชยรัตน์ CEO CNR GROUP & ACCREVO ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การทำบัญชีในยุคดิจิทัล" ค่ะ

🙏🏻ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณาอาจารย์ รวมถึงนักศึกษาทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะ ที่ให้ทางเราได้มีโอกาสได้แบ่งปันความรู้ในการจัดทำบัญชียุคดิจิทัลให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะ

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร