[AccRevo Live] People Transformation for Success Ep.2


🌟กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะคะ ! หลังจากที่ได้มีการเสวนากันใน AccRevo Live ครั้งที่แล้ว เสียงตอบรับจากผู้รับชมอยากให้มีการจัด Ep.2 ขึ้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้

🔶AccRevo จึงได้จัด Ep.2 ขึ้นตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชม โดยครั้งนี้จะเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น ห้ามพลาดเลยนะคะ !!

📌AccRevo Live : People Transformation for Success Ep.2

AccRevo ได้รับเกียรติจาก

🗣ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

🗣ผศ.กีรติกร บุญส่ง (ผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดีและบริหารความยั่งยืนและผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

จะมาร่วมแชร์มุมมองและแบ่งปันความรู้ ของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

🎞สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับชม AccRevo Live : People Transformation for Success Ep.1 สามารถรับชมได้ที่ : https://youtu.be/FJ46RUyH9Fs

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร