การบรรยายหลักสูตร "Smart Restaurant Plus รุ่นที่6" การบริหารจัดการและยกระดับธุรกิจร้านอาหาร

🗣คุณราชิต ไชยรัตน์ (CEO CNR Group & AccRevo) ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร "Smart Restaurant Plus รุ่นที่6" การบริหารจัดการและยกระดับธุรกิจร้านอาหาร ณ จ.เชียงใหม่ ค่ะ🚀ติดปีกให้ผู้ประกอบการร้านอาหารภาคเหนือ สู้ไม่ถอย ผู้เข้าร่วมอบรมล้นห้องมากกว่า 150+ ราย


🙏ขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จากบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างมากนะคะ

🌟ที่ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและชุมชน ทั้งการจ้างงาน และธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

และขอขอบคุณทางผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะ หวังว่าการบรรยายในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ให้นำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ค่ะ

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร