บรรยายหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสื่อ ภายใต้โครงการ "Digital Skills for Media Industry"

🌟คุณราชิต ไชยรัตน์ (CEO AccRevo) ได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสื่อ ภายใต้โครงการ "Digital Skills for Media Industry"


👉เพื่อส่งเสริมบุคลากรและอุตสาหกรรมสื่อไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสามารถก้าวไปสู่ตลาดโลก ในหัวข้อ "Entertainment Financial Model" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)​ ร่วมกับ Tero Entertainment ค่ะ


🙏ขอขอบคุณทาง depa และ Tero Entertainment รวมถึงผู้เข้าร่วมบรรยายทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะ หวังว่าในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจให้เติบโตและพัฒนายิ่งๆขึ้นไปค่ะ


 

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร