ร่วมประชุม "ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ ในยุคดิจิทัล สู่ธุรกิจในสมาร์ทซิตี้"

🔸คุณราชิต ไชยรัตน์ CEO AccRevo เป็นผู้แทนสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพและคุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ CMO & Co-Founder AccRevo ร่วมประชุม "ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ ในยุคดิจิทัล สู่ธุรกิจในสมาร์ทซิตี้" จัดโดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ร่วมด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนคณะบัญชีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย,ชมรมสำนักงานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ธนาคาร SME Bank และอีกหลายหน่วยงานชั้นนำ

🌟ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านบัญชี นำระบบบัญชีดิจิทัล มาส่งเสริมการทำงาน และพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่ระบบคุณภาพในระดับสากล

🙏ขอขอบคุณท่านประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร