บรรยายเรื่องการจัดการภาษีในยุคดิจิตอล สำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์

คุณราชิต ไชยรัตน์ CEO AccRevo ได้ไปบรรยายเรื่องการจัดการภาษีในยุคดิจิตอล สำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 
ที่ Luxellence Center อาคารปัญจภูมิ


ซึ่งจัดโดย CP All ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถดู
และสุขภาพการเงินและสุขภาพธุรกิจในยุค Disuption ด้วยความเข้าใจโครงสร้างระบบภาษี
วิธีการจัดการการระบบการเงินที่ดี และการใช้เครื่องมือจัดการธุรกิจด้วยระบบบัญชีดิจิทัล AccRevo

  


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร