Computer vision และ OCR จะปฏิวัติวงการบัญชีได้อย่างไร?

🎯 Computer vision และ OCR จะปฏิวัติวงการบัญชีได้อย่างไร?

➡️ บทความนี้จะนำข้อสรุปคร่าวๆ ในการใช้ Computer vision และ OCR สำหรับการประมวลผลทางบัญชี ที่จะสามารถช่วยในการทำงานและลดอุปสรรคในการทำบัญชี

🔸 เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ต้องขับเคลื่อนข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เช่น การวิเคราะห์และ AI การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล จึงมีความสำคัญอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กยังคงใช้กระดาษในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของตน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด ธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการดิจิทัล เป้าหมายในอนาคตเราจะนำเอาเทคโนโลยี Computer vision และ OCR ซึ่งสามารถแปลงข้อมูลจากรูปภาพด้วยระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำงาน

📌 Optical Character Recognition (OCR) 📄 ใช้ในการแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปของเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็นเป็นข้อความ ผ่านการเข้ารหัสด้วยเครื่อง แม้จะไม่ได้รับความนิยมเท่าเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น AI แต่ OCR ก็ช่วยขับเคลื่อนในหลายอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในทางกลับกันใน Computer vision และเทคโนโลยี OCR ที่สามารถเข้าใจข้อมูลรูปภาพ จะเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงาน ประหยัดเวลาและทรัพยากรให้กับบริษัททำบัญชี ดังนั้น ประโยชน์ของการนำ Computer vision และ OCR มาใช้ในการทำบัญชีคืออะไร?

🌟 ประโยชน์ของ Computer vision และ OCR สําหรับการบัญชี

บริษัทบัญชี นักบัญชีและผู้ทําบัญชี สามารถนำประโยชน์ของการนำ Computer vision และเทคโนโลยี OCR เหล่านี้ มาช่วยในการทำงานได้ :

✅ 1.ประหยัดเวลา

OCR และ Computer vision ช่วยลดงานเอกสาร วิธีนี้จะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ที่โดยปกติเป็นงานบัญชี เพราะ OCR สามารถสแกนเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย สามารถแปลงเอกสารหลายร้อยฉบับให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ และยังสามารถดึงข้อมูลได้เร็ว OCR สามารถลดเวลาที่ใช้ในการทำเอกสารได้ถึง 75% ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทบัญชีที่มีพนักงานจำนวนมาก เพราะจะช่วยลดเวลาในการบันทึกข้อมูลของนักบัญชี และด้วยเหตุนี้ ระบบ OCR จึงช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ Computer vision สามารถคัดลอกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และโอนไปยังโปรแกรมอื่นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในเปลี่ยนแอปพลิเคชันและการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง

✅ 2.มีความแม่นยำ

การใช้ Computer vision และ OCR ช่วยลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดของมนุษย์ ระบบอัลกอริทึมที่ใช้ในซอฟต์แวร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความแม่นยำสูง เนื่องจากสามารถเข้าใจในภาษาหลายรูปแบบ และตัวเลขที่มีจุดทศนิยมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด เช่น การมองข้ามจุดทศนิยมง่ายๆ หรือการเพิ่มหลักพิเศษในตัวเลข Computer vision และเทคโนโลยี OCR สามารถใช้เพื่อตรวจสอบรายงานได้ เพราะรายงานเหล่านี้มีข้อมูลมากมายและต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะหลุดเข้าไปในรายงาน การใช้ Computer vision และ OCR จะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบรายงาน ทำให้การตรวจสอบสามารถทำงานได้อย่างลงลึกและรวดเร็ว และยังสามารถระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในรายงาน ดังนั้นผู้ตรวจสอบจึงสามารถดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ

🟠 สรุปการใช้ Computer vision และ OCR สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากของการทำบัญชีได้ การทำธุรกิจในส่วนใหญ่ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ สำหรับการป้อนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยี OCR มีความแม่นยำประมาณ 90% ดังนั้น บริษัท บัญชีและธุรกิจอื่นๆ จึงไม่ควรมองข้ามเทคโนโลยีเหล่านี้ และควรนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการทำงานในด้านบัญชีอย่างเร็วที่สุด

🗣 Naveen Joshi Director at Allerin.Process Automat

✏️ อ้างอิงข้อมูล : https://bit.ly/3ebq7QJ


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร