Digital Transfornation: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิชาชีพบัญชี

🌟 Digital Transfornation: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิชาชีพบัญชี

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้นำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจเศรษฐกิจ และสังคม 📈

🔸 Bernard Marr ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอธิบายว่า อุตสาหกรรม 4.0 นี้จะสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับเหล่านักบัญชี ในงานสัมมนา "Digital Transforation : Mega trends in accountancy"

สืบเนื่องจากการลดลงของต้นทุนในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจากทศวรรษก่อน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของข้อมูลอย่างมหาศาล

การปฏิวัติของข้อมูลครั้งนี้ นำไปสู่การเกิดขึ้นของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ในหลายสาขารวมถึงหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ : AI ,Blockchain, Nanotechnology, Quantum Computing, Biotechnology,IOT,การพิมพ์ 3D และยานยนต์ไร้คนขับ

🌐 เทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดการ disruption และเกิดเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ขึ้นมา Bernard Marr ได้กล่าวผ่านการสัมมนาในเรื่อง Digital Transformation: แนวโน้มสำคัญในวิชาชีพบัญชี ว่า

“ เรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์, Machine learning, IOT, Blockchain technology กำลังเปลี่ยนแปลงโลก และสร้างความท้าทายในวิชาชีพบัญชี เราต้องเข้าหาสิ่งนี้ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด ”

Marr ได้แนะนำให้นักบัญชีเริ่มกระบวนการนี้โดยให้คำนึงถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถนำมาใช้งานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ

เราจะต้องไม่กลัวและเรียนรู้ถึงปรากฎการณ์เหล่านี้จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งก่อนๆ และเรียนรู้ที่จะพัฒนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเป็นอยู่ รวมถึงโลกของเราให้ดียิ่งขึ้น

📌 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังทำให้เราสามารถเข้าถึงเครือข่ายและตลาดสำหรับผู้คนและธุรกิจอื่น ๆ มากมายทั่วโลก

🌟 ทั้งยังสร้างโอกาสสำหรับนักบัญชีในการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ มากขึ้น และรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างออกไป เพื่อรองรับตลาดใหม่และเข้าถึงเครือข่ายธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คนจำนวน 8 พันล้านคนจะเข้าถึงเครือข่ายออนไลน์ในปี 2025 นวัตกรรมใหม่และรูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนวิถีการใช้ชีวิตและการทำงาน

✅ เนื่องจากการพัฒนาด้าน AI สร้างความท้าทายในด้านการบัญชี ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานและช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีมาใช้ทำงานนั้นจึงมีข้อดีและมีความเสี่ยงน้อยลง

✏️ อ้างอิงข้อมูล : https://bit.ly/32oH84y


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร