สำนักงานบัญชี E-Partner

🌟มาทำความรู้จักกับนโยบายสำนักงานบัญชี E-partner ของกรมสรรพากรดูนะคะ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการพัฒนาด้านการบริการของสำนักงานบัญชีในยุคดิจิทัลร่วมกับกรมสรรพากร

📈Tax From Home

☑️Tax From Home คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

📈 e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & e-Receipt

☑️เปรียบเทียบการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบเดิม และการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่าน e-Withholding Tax

☑️ประโยชน์ของการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax

☑️การทำงานของระบบ e-Withholding Tax

☑️ขั้นตอนการทำงานและประโยชน์ที่ได้รับของ e-Tax Invoice & e-Receipt

📈การจัดคุณภาพสำนักงานบัญชี

☑️หลักเกณฑ์การจัดคุณภาพสำนักงานบัญชี

 มาร่วมสร้างสังคมบัญชีดิจิทัล และสร้างโลกใบใหม่ของการทำบัญชียุคดิจิทัลไปพร้อมกันกับเรานะคะ

 ร่วมเป็น Partner สำนักงานบัญชีดิจิทัลกับ AccRevo ได้ที่ : https://www.accrevo.com/aboutus/joinus/register


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร