อินโดนีเซียเตรียมเรียก Netflix , Spoify จ่าย Vat 10% เริ่ม 1 กรกฎาคม นี้บทความจาก : The Thomson Reuters Trust Principles.

ผู้เขียน : Gayatri Suroyo and Susan Fenton

ถอดความเป็นภาษาไทยโดย : AccRevo

อินโดนีเซีย เตรียมเรียกให้ธุรกิจอินเตอร์เน็ต ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของอินโดนีเซียต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ของรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ โดยใช้แอพพลิเคชั่น หรือรายได้จากเกมส์ออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

จากการขยายธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ข้ามชาติ ซึ่งมีรายได้จากประเทศต่างๆทั่วโลกผ่านธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งบริษัทเหล่านี้มักอาศัยช่องทางของกฎหมายภาษีทำให้ไม่ต้องเสียภาษีในประเทศที่มีรายได้และรับรู้รายได้ในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Tax heaven) ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และจากผลกระทบของโคโรนาไวรัสส่งผลให้หลายๆประเทศได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจต้องการกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้ อย่างไรก็ดี องค์กรพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (OECD) ที่มีสมาชิกกว่า 140 ประเทศและรัฐบาลต่างๆทั่วโลก อยู่ระหว่างการเตรียมออกมาตรการกฎหมายทางภาษีให้สามารถเรียกเก็บรายได้จากธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น


 

ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีประชากร 270 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณการมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 130,000 ล้านดอลล่าร์ ในปี 2025 และด้วยผลกระทบของการล็อคดาวน์ ในช่วงที่คนต้องอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส รัฐบาลอินโดนีเซียคาดการณ์ว่า รายได้ของภาครัฐจะลดลง 10% เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส และการเติบโตของเศรษฐกิจจะลดลงกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทข้ามชาติเหล่านี้กลับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง หรือใช้แอพพลิเคชั่นสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลอินโดนีเซียจึงมีความต้องการให้บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ เหล่านี้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปีนี้ ซึ่งได้มีการแถลงตั้งแต่เดือนมีนาคม และได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของเกณฑ์การจัดเก็บภาษี และกระทรวงการคลังอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการดำเนินการติดต่อผู้แทนของบริษัทเหล่านี้เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนี้

การเดินหน้าของอินโดนีเซียในครั้งนี้ อาจส่งผลให้เกิดการผลักดันเรื่องการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มากยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้มีการหารือกันตั้งแต่เป็นเวลาหลายๆปีก่อนหน้านี้ในการเรียกเก็บภาษีจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ที่มีรายได้จากประเทศต่างๆ ผ่านธุรรมกรรมทางอินเตอร์เน็ตแต่ยังไม่มีการเสียภาษีอย่างเหมาะสมต่อไป

ขอขอบคุณบทความจาก : The Thomson Reuters Trust Principles.

ผู้เขียน : Gayatri Suroyo and Susan Fenton

อ้างอิง : https://www.reuters.com/article/us-indonesia-tax-digital/indonesia-to-impose-vat-on-internet-giants-from-july-idUSKBN22R23V

ถอดความเป็นภาษาไทยโดย : AccRevo


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร