บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2566

🌟 อีกความภาคภูมิใจของ AccRevo กับรางวัลอันทรงคุณค่า ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ🏆 บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2566 ในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 "ธุรกิจยั่งยืน สืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น 90 ปี หอการค้าไทย"

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร.สุเมธ ต้นติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ค่ะ

เราจะรักษามาตรฐานจรรยาบรรณ เพื่อคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการให้บริการในระดับสากล และกลุ่มธุรกิจที่จะเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ


🙏ขอบคุณพันธมิตรธุรกิจ น้องๆทีมงานทุกคนในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันตลอดมา และต่อๆไปนะคะ


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร