การสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยเครื่องมือ ระบบบัญชีที่ดี

📊การสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยเครื่องมือ ระบบบัญชีที่ดี

✨ในการทำธุรกิจนั้นมีหลายปัจจัยที่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้ และหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือ “เครื่องมือระบบบัญชีที่ดี” มาดูกันนะคะว่าเครื่องมือระบบบัญชี มีเครื่องมือใดบ้างนะคะ


1. การแยกระบบการเงิน เงินส่วนตัว กับ ธุรกิจออกจากกัน

▪️แยกบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ส่วนตัว กับบริษัท ไม่ใช้ปะปนกัน

2. การรับเงินจากการประกอบธุรกิจควรเข้าบัญชีธนาคารของธุรกิจทุกครั้ง

▪️จะช่วยให้กิจการมีบันทึกรายรับที่ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตได้ โดยเอกสารการนำเงินฝากธนาคารหรือหลักฐานการโอนเงินตรงกับยอดรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน จะช่วยให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย

3. การบันทึกลูกหนี้

▪️ระบบบัญชีที่ดีจะมีการกำหนดรหัสลูกหนี้ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการเปิดเอกสาร ยอดขายเชื่อทุกรายการควรบันทึกเป็นลูกหนี้ทั้งหมด จะช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าลูกหนี้ค้างนานแค่ไหน และช่วยในการติดตามหนี้

4. การบันทึกเจ้าหนี้

▪️ระบบบัญชีที่ดีจะมีการกำหนดรหัสเจ้าหนี้ ช่วยลดความผิดพลาดในการเปิดเอกสาร ยอดซื้อเชื่อทุกรายการควรบันทึกเป็นเจ้าหนี้ทั้งหมด จะช่วยให้กิจการคำนวณกระแสเงินสดจ่ายได้เพียงพอ

5. การจ่ายเงินจากธุรกิจ

▪️ควรทำใบสำคัญจ่ายทุกครั้ง เพื่อคุมยอดการจ่ายเงิน เพราะจะช่วยให้มีการตรวจสอบของผู้ทำเอกสาร หรือบัญชีก่อนการจ่ายเงิน ช่วยลดความผิดพลาดหรือจ่ายเงินซ้ำซ้อน เอกสารประกอบด้วย ใบสำคัญจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบรับวางบิล(ถ้ามี)

6. การกำหนดเงินสดย่อย

▪️กำหนดวงเงินในวงเงินที่จำกัด เพื่อให้คล่องตัวในการทำงาน การเบิกชดเชยวงเงินต้องมีบิลหรือหลักฐานประกอบเพื่อไม่ให้เกิดการเบิก ซ้ำซ้อน

7. การให้เงินเดือนกับเจ้าของธุรกิจ

▪️ควรกำหนดค่าตอบแทนเจ้าของธุรกิจให้มีรายได้ โดยรายได้ส่วนนี้ เพื่อให้ใช้จ่ายได้เพียงพอ สำหรับเดือน และไม่เกินสมควร

8.ในกรณีที่จำเป็นต้องดึงเงินจากธุรกิจมาใช้ส่วนตัว

▪️ทำใบสำคัญจ่าย โดยระบุเป็นการ ยืมเงินของกิจการ เพื่อให้ทราบที่มาของรายการ และกำหนดวิธีการคืนเงิน


🌟หากเราดำเนินการให้ทุกอย่าง ผ่านระบบบัญชีเงินฝากธนาคารได้ จะช่วยให้

1.ตรวจสอบระบบบัญชีย้อนหลังได้ ลดความผิดพลาด

2.งบการเงินของกิจการมีความถูกต้องมากขึ้น ทำน่าเชื่อถือ

3.จัดทำงบกระแสเงินสดได้ง่าย

4. ชี้แจงได้ง่ายหากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเช่น กรมสรรพากร

หากท่านใดสนใจปรึกษาการสร้างระบบบัญชีที่ดี ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

➡หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีออนไลน์

หรือตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ AccRevo สามารถช่วยคุณได้

.

🔶ง่าย ครบ จบ! เรื่องการทำบัญชี

.

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ

วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัล

ที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

.

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line > https://page.line.me/accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 096-297-4566

Website : www.accrevo.com


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร