คู่มือการพิจารณาเหตุอันสมควรและการคำนวณเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

คู่มือการพิจารณาเหตุอันสมควรและการคำนวณเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้พิจารณาตามแนวทาง ดังนี้

คำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ป. 50/2537 เรื่อง แนวทางการพิจารณา “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537

แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 152/2558ฯ ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกอบกับ แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ที่ มก. 53/2560 เรื่อง การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นำเนื้อหาของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 50/2537ฯ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาแสดงไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ)

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือการพิจารณาเหตุอันสมควรและการคำนวณเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

ได้ที่ : https://bit.ly/3CTaSZ6

ที่มา : กรมสรรพากร


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร