อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Leverage Ratios)

📊อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Leverage Ratios)

◾อัตราส่วนที่ใช้วัดจำนวนเงินทุนของกิจการที่ได้จากการกู้ยืมหรือจากหนี้สิน กับเงินทุนที่ได้จากเจ้าของ

กิจการที่มีโครงสร้างทางการเงินจากหนี้สินต่ำ จะมีความเสี่ยงที่น้อยกว่า เนื่องจากมีภาระที่ต้องชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนที่น้อยกว่า แต่การกู้ยืมเงินก็ทำให้สามารถขยายกิจการได้มากขึ้นจากเงินทุนที่มีอยู่เดิม หากกิจการยังสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้

➡อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน ประกอบด้วย


1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio)

◾เป็นการวัดอัตราส่วนระหว่างหนี้สินรวมกับส่วนของเจ้าของ

🌟D/E Ratio = หนี้สินรวม ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

👩‍💼ค่าที่ได้

⬆️ถ้ามีค่า > 1 แสดงว่า กิจการจัดหาเงินทุนด้วย หนี้ มากกว่า ทุน ยิ่งมีค่า D/E มากๆ อาจส่งผลทำให้ไม่สามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้

⬇️ถ้ามีค่า < 1 แสดงว่า กิจการจัดหาเงินทุนด้วย หนี้ น้อยกว่า ทุน

🔛ถ้ามีค่า = 1 แสดงว่า กิจการจัดหาเงินทุนด้วย หนี้ เท่ากับ ทุน

📉ค่าที่ควรเป็น ควรมีค่าน้อย


2. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม

◾เป็นการวัดอัตราส่วนระหว่างหนี้สินรวมกับสินทรัพย์รวม

🌟อัตราส่วนหนี้สิน = หนี้สินรวม ÷ สินทรัพย์รวม (เท่า)

👩‍💼ค่าที่ได้

⬇️ถ้า อัตราส่วนนี้มีค่าต่ำ แสดงว่า เงินทุนหรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเจ้าของกิจการ จึงมีความเสี่ยงน้อย

⬆️ถ้า อัตราส่วนนี้มีค่าสูง แสดงว่า เงินทุนหรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ ทำให้กิจการมีภาระดอกเบี้ยสูง จึงมีความเสี่ยงสูง โอกาสที่จะกู้ยืมต่อก็มีน้อยลง

📉ค่าที่ควรเป็น ควรนี้ค่าต่ำ


3.อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย

◾เป็นการวัดกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีกับดอกเบี้ยจ่าย

🌟อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ÷ ดอกเบี้ยจ่าย (เท่า)

👩‍💼ค่าที่ได้

⬆️ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่า > 1 แสดงว่า กิจการมีรายได้เพียงพอต่อดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ยิ่งมีค่าสูงยิ่งดี

⬇️ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่า < 1 แสดงว่า กิจการไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ เจ้าหนี้สามารถบังคับหนี้ได้ตามกฎหมาย

📈ค่าที่ควรเป็น ควรมีค่ามาก

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

☑️☑️สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร