ข้อควรรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

👨‍🏫ข้อควรรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets)

👉สินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามนิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 มีดังนี้ค่ะ


1.สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถ ขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ

2.ได้มาจากการทำสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ หรือภาระผูกพันอื่นๆ

▪️ โดยกิจการมักใช้ทรัพยากรหรือการก่อให้เกิดหนี้สินเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพื่อนำมาพัฒนา รักษา หรือยกระดับองค์กรเช่น ความรู้หรือเทคนิคด้านต่างๆ การออกแบบ การนำระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ สิทธิตามใบอนุญาต สินทรัพย์ทางปัญญา เครื่องหมายการค้า รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ รายชื่อลูกค้า สิทธิในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตทำการประมง โควตานำเข้าสินค้า รวมไปถึงส่วนแบ่งทางการตลาดและสิทธิทางการตลาด เป็นต้น

👉กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น

2.ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

👉และกิจการต้องตัดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชีเมื่อ

1.กิจการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออก

2.กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นทั้งจากการมาใช้ประโยชน์หรือจากการขาย

.

.

➡️หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีออนไลน์ หรือตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ AccRevo สามารถช่วยคุณได้

.

🔶ง่าย ครบ จบ! เรื่องการทำบัญชี

.

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ

วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัล

ที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

.

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line > https://page.line.me/accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

.

☑️☑️ สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร