อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)📊 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้สินของกิจการ


◾️ ในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ หากกิจการมีสภาพคล่องที่ดี แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นดีตามไปด้วย


อัตราส่วนสภาพคล่อง ประกอบด้วย

➡️ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน = เป็นการวัดอัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน

➡️ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว = เป็นการวัดอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องสูง เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว จึงตัดรายการสินค้าคงเหลือออกไป (เพราะสินค้าคงเหลือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้า) กับหนี้สินหมุนเวียน


♻️ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

ค่าที่ได้

◾️ถ้ามีค่า > 1 แสดงว่า บริษัทมีสภาพคล่องดี เพราะมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่บริษัทต้องชำระ

◾️ถ้ามีค่า < 1 แสดงว่า บริษัทขาดสภาพคล่อง เพราะมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอที่จะจ่ายหนี้สินหมุนเวียนที่บริษัทต้องชำระ

🌟ค่าที่ควรเป็น = ควรมีค่ามาก


♻️ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว = สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ ÷ หนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

ค่าที่ได้

◾️ถ้ามีค่า > 1 แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพียงพอที่จะจ่ายหนี้สินหมุนเวียน ค่านี้ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงถึงสภาพคล่องของบริษัทในระดับสูง

◾️ถ้ามีค่า < 1 แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อย จึงมีสภาพคล่องต่ำ ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายหนี้สินหมุนเวียน ค่านี้ถ้ามีค่าน้อยแสดงว่าสภาพคล่องของบริษัทต่ำ

🌟ค่าที่ควรเป็น = ควรมีค่ามาก


📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

☑️☑️สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE


➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com


#AccRevo

#AccountingIntelligencePlatform

#สำนักงานบัญชีดิจิทัล

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร