ลดส่งสมทบประกันสังคมไปอีก 3 เดือน!

วันที่ 8 กันยายน 2564 ตามที่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือเป็นการเร่งด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีก 3 เดือน

ขณะนี้ คณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 13 ได้มีมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 2564 อีก 3 เดือน

📌 ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบ

➡ ฝ่ายนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 2.5 และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา 2.5% และสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 จัดเก็บในอัตราเดือนละ 235 บาท

📝 ที่มาข่าว : www.prachachat.net


ข้อมูล Update *มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2564

มาตรการช่วยเหลือ “ลดอัตรานำส่งเงินสมทบประกันสังคม” ผู้ประกันตน ม. 33, ม. 39, ม. 40 มีรายละเอียดดังนี้

🔸 ขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก 3 เดือน (สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39) 📅 ตั้งแต่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2564

➡️ ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 : เหลือ 375 บาท / เดือน

➡️ ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 : เหลือ 235 บาท / เดือน

🔸 ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 *จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม

ทางเลือก 1 : 42 บาท / เดือน

ทางเลือก 2 : 60 บาท / เดือน

ทางเลือก 3 : 180 บาท / เดือน➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร