ขยายเวลาการยื่นภาษี "เฉพาะการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต"

✅สิ้นสุดการรอคอยกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19 ขยายเวลายื่นแบบ และลดเบี้ยปรับ


➡️คลังขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่ออีก 2 ปี

➡️ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้

📌 ภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94) ขยายเป็น 30 ธันวาคม 2564

📌 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ (ภงด 51) ขยายเป็น 23 กันยายน 2564


➡️ขยายเวลายื่นแบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด 1,2,3,53,54), ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 36)ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30)ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ 40)

📌 เดือนสิงหาคม 2564 ขยายเป็น 30 กันยายน 2564

📌 เดือนกันยายน 2564 ขยายเป็น วันที่ 29 ตุลาคม 2564

📌 เดือนตุลาคม 2564 ขยายเป็น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

📌 เดือนพฤศจิกายน 2564 ขยายเป็น วันที่ 30 ธันวาคม 2564


➡️งด/ลดเบี้ยปรับกรณียื่นแบบล่าช้า

ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

ขอขอบคุณที่มา กรมสรรพากร


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร