5 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ธุรกิจในยุค Next Normal

5 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ธุรกิจในยุค Next Normal

จากวิกฤตการณ์ Covid 19 ส่งผลให้โลกต้องกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรค ทั้งการกักตัว งดการสัมผัส ลดกิจกรรมต่างๆที่มีโอกาสให้เชื้อโรคติดต่อจากคนสู่คน สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดชะงักส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจอีเว้นท์ ธุรกิจร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและขยายวงกว้างไปสู่ธุรกิจอื่นๆ จนได้รับผลกระทบทางธุรกิจไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจสถาบันการเงิน และธุรกิจเทคโนโลยีอย่างกิจการ Startup การปรับตัวไปสู่ การอยู่รอด และการใช้ชีวิต การทำธุรกิจของผู้คนแม้ในช่วงที่มีอัตราระบาดของโลกที่ไม่แน่นอน การใช้ชีวิต การทำธุรกิจยังต้องคิดถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เรียกว่า Next Normal การปรับใช้ Digital ทั้งในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจกลายเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป การเตรียมพร้อมในการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญ วันนี้ผมรวบรวมวิธีการจัดการธุรกิจในยุค Next Normal มาฝากเพื่อนๆ SMEs นะครับ


➡️1. Next Normal ในธุรกิจ

สิ่งที่เราต้องรู้คือในยุค Next Normal พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน การทำธุรกิจ ให้รองรับมาตรการSocial distancing หรือการ Work anywhere ได้คือหัวใจหลัก ถ้าเราเป็นธุรกิจร้านอาหาร การทานอาหารที่ร้าน โดยมีระยะห่าง หรือการที่จะเปิดร้านได้เพียงให้ซื้อกลับบ้านมีผลต่อจำนวนลูกค้าและรายได้ของธุรกิจที่ชัดเจน รายได้อาจหายไปมากกว่าครึ่ง ทั้งที่ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ไม่ได้ลดลงไปตามรายได้เท่าที่ควร สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน ซึ่งต้องมีการควบคุมป้องกันการระบาดของเชื้อโรคจะต้องมีต้นทุนการให้บริการที่สูงขึ้น การเดินซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าที่จะมีอัตราลดลง เปลี่ยนไปเป็นการซื้อและชำระเงินผ่านออนไลน์ ความเข้าใจและยอมรับถึงพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปในระยะยาวรวมถึงมาตรการการป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สภาพเศรษฐกิจหลังจากที่การหยุดชะงักอาจต้องการเวลาในการตั้งหลักอีกสักระยะ ผู้คนอาจต้องคุมรายจ่ายและยังไม่กลับมาจับจ่ายใช้สอยเท่าเดิม สิ่งเหล่านี้อาจกระทบต่อรายได้ของธุรกิจได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน และหลายๆธุรกิจอาจไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม แต่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการขายสินค้าและให้บริการในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็น Next Normal

➡️2. Cashflows

ในยุคที่รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปและไม่แน่นอน สถานะทางการเงินของธุรกิจก็ย่อมเกิดความไม่แน่นอนไปด้วยเช่นกัน การรู้ถึงสุขภาพการเงินของธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ไปได้ การตรวจสอบกระแสเงินสดระยะสั้นในช่วง 13 สัปดาห์ ที่เรียกว่า Cashflows จะช่วยให้สามารถประมาณความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้เบื้องต้นหลังจากที่ได้ประเมิน Next Normal ของธุรกิจแล้ว ทั้งรายได้และรายจ่ายในช่วง 13 สัปดาห์ที่สำคัญข้างหน้านับจากวันนี้ มาดูกันว่าจาก สูตรการคำนวณ Cash war room ว่าสุขภาพการเงิน 13 สัปดาห์จากวันนี้มีอะไรต้องเป็นห่วงกัน

Cashflows = เงินสดคงเหลือปัจจุบัน + วงเงินเครดิตที่ยังเบิกได้+ รายได้และลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระแล้ว - เจ้าหนี้ที่มีกำหนดชำระ - เงินงวดผ่อนชำระหนี้ - รายจ่ายของธุรกิจ (เงินเดือน + ค่าเช่า + ค่าใช้จ่ายธุรกิจ)

ถ้าผลยังเป็น บวกก็แปลว่าสุขภาพการเงินยังดีอยู่ แต่ถ้าเป็นลบธุรกิจก็อาจต้องหาวิธีการเพื่อให้พร้อมรับมือได้ การรู้สถานะที่แท้จริงของธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ในเมื่อเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ การยอมรับ ตั้งสติและจัดการให้ได้ คือทางออกที่ดีที่สุด


➡️3. Cash Management

การจัดการการเงินเป็นสิ่งสำคัญ หลังจากตรวจสอบกระแสเงินสดในการทำธุรกิจแล้ว ลำดับถัดมาคือการตรวจสอบทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดการกระแสเงินสดได้อย่างเหมาะสม

🔵 ตรวจสอบอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ ธรรมชาติของลูกหนี้ยิ่งค้างนานยิ่งติดตามยาก การทราบลูกหนี้คงค้างและมีการติดตามอยู่เสมอก็จะช่วยให้ลดปัญหาหนี้สูญหรือทราบล่วงหน้าหากต้องหาวิธีจัดการที่เหมาะสมได้

🔵 การบริหารสินค้าคงเหลือ ธุรกิจต้องประเมินสินค้าคงเหลือที่ค้างนานลดให้เหลือน้อยที่สุด ทุกสินค้าที่ต้องจัดเก็บและถือครอง หมายถึงต้นทุนของเงินทุนในการซื้อและต้นทุนในการจัดเก็บ การแปรสภาพเป็นเงินสดจากการขายได้ช้า ธุรกิจก็ยิ่งมีต้นทุนสูงโดยไม่รู้ตัว การจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือให้คงเหลือเท่าที่จำเป็นจะช่วยให้ธุรกิจมีกระแสเงินสดมากขึ้น หรือการทำลายสินค้าโดยสามารถใช้สิทธิเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ก็จะช่วยลดต้นทุนธุรกิจในรูปแบบของภาษีได้อีกด้วย

🔵 การวางแผนการจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่เหมาะสม ก็จะช่วยรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้และช่วยให้ธรกิจไม่สะดุดได้ แม้ในช่วงที่กระแสเงินสดติดขัด การปรึกษากับเจ้าหนี้ เช่นขอขยายเครดิตเทอม การแบ่งจ่าย และการจ่ายชำระให้ตรงตามที่ตกลง จะช่วยให้ธุรกิจรักษาพันธมิตรที่จะช่วยเติบโตในระยะยาวไว้ได้ กรณีที่เป็นธนาคาร ยังสามารถหารือมาตรการของธนาคารในการขอพักชำระหนี้ได้ตามมาตรการของธนาคารด้วยเช่นกัน

🔵 การจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้โดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ปัจจุบันมีแหล่งสินเชื่อต้นทุนต่ำ Soft loan ที่ช่วยให้ธุรกิจมีแหล่งทุนสำรองเช่น SCB Soft loan ที่ช่วยดูแลธุรกิจ ขยายวงเงินเดิมให้อีก 30% โดยมีดอกเบี้ยต่ำ ทำให้มีแหล่งเงินทุนและกระแสเงินสด รับมือกับความไม่แน่นอนได้ การปรึกษากับธนาคารอยู่เสมอโดยที่เราทราบสถานะธุรกิจและสถานะการเงินที่เป็ยนปัจจุบันจะช่วยให้ธนาคารยื่นมือมาช่วยเหลือได้ง่ายยิ่งขึ้น


➡️4. Business Model

หลังจากจัดการธุรกิจให้ตั้งหลักได้แล้ว การกลับมาทบทวนรูปแบบธุรกิจก็เป็นสิ่งสำคัญ จาก Next Normal จะเห็นได้ว่าถ้าการมีต้นทุนคงที่ประเภทรายจ่ายประจำสูง เป็นภาระที่ธุรกิจต้องแบกในระยะยาว การปรับแผนธุรกิจ ต้องทำทั้งการหารายได้ใหม่และการลดต้นทุน เช่นธุรกิจอาหาร การขยายธุรกิจในรูปแบบ Cloud kitchen หรือ Delivery ก็จะช่วยให้มีรายได้เพิ่ม โดยต้นทุนไม่เพิ่มในสัดส่วนเดียวกัน การมีพันธมิตรที่ดีเช่น การส่งอาหารผ่าน Robinhood ซึ่งช่วยดูแลค่าขนส่งอาหาร ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจมีต้นทุนที่ต่ำลงด้วย การทำธุรกิจควบคู่กันทั้งแบบ Online และ Offline ช่วยให้ต้นทุน ค่าเช่า ค่าแรง ไม่เพิ่มตามสัดส่วนของรายได้ เมื่อธุรกิจกลับมาตั้งหลักได้ จัดการกระแสเงินสดได้ การแข่งขันรูปแบบใหม่กำลังเริ่มขึ้น การเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้ออกตัวได้เร็วขึ้น การเข้าถึงและให้บริการลูกค้าได้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล จะสร้าง Model ธุรกิจที่พร้อมแข่งขันในโลกใบใหม่ได้


➡️5. Learn Unlearn Relearn

ในการปรับตัวในเมื่อโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หลายๆครั้งเราพบว่า ทักษะบางอย่างที่สำคัญ อาจกลายเป็นทักษะที่ไม่จำเป็นสำหรับโลกใบใหม่ ดังนั้น การปรับตัวให้พร้อมเรียนรู้ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เราจะต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ๆ หรือที่เรียกว่า “Learn” และเราที่เราจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา หรือทฤษฎีเดิมซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนไม่เหมาะกับบริบทของสังคมหรือการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า “Unlearn” สุดท้ายในการเรียนรู้นั้น การที่เราจะมีมุมมองใหม่ๆ กรอบความคิดใหม่ๆ กับเรื่องที่เราเคยเรียนรู้มาแล้ว จะช่วยให้สามารถพัฒนาช่องทางในการทำธุรกิจ การหาตลาดใหม่ๆ โดยการต่อยอดความรู้ ความถนัดเดิมได้เป็นอย่างดี หรือที่เรียกว่า “Relearn” การปรับตัวให้พร้อมเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆอยู่เสมอจะช่วยให้การพัฒนาธุรกิจเติบโตไปข้างหน้า หรือแม้กระทั่งพบอุปสรรคปัญหา การมีมุมมองใหม่ๆ ต่อปัญหาเดิมจะช่วยให้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน

🌎การปรับตัวของธุรกิจให้เข้ากับยุค Next Normal จะช่วยให้ธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวนี้ไปได้ และแม้ Next Normal นี้อาจดูไม่สวยงามสำหรับหลายๆธุรกิจ แต่ ไม่ช้าก็เร็วคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงจะมาสู่ธุรกิจเสมอ การปรับตัวจึงเป็นหัวใจหนึ่งของความสำเร็จ เมื่อลมพายุสงบลงและเราสามารถเดินออกมาได้ เราจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและพร้อมจะเติบโตต่อไปได้

❤️❤️ท้ายนี้อยากฝากสิ่งสำคัญให้กับเพื่อนๆนักธุรกิจว่า “เงินสดคือสิ่งสำคัญ การมีต้นทุนคงที่ต่ำสำคัญกว่า แต่แผนการเงินที่ดีสำคัญที่สุด” เป็นกำลังใจให้ทุกธุรกิจผ่านพ้นปัญหา ก้าวสู่โลกใบใหม่ในการทำธุรกิจไปด้วยกันนะครับ❤️❤️❤️❤️

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร