Checklist การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

📋Checklist การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

มาดูกันนะคะว่าในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เจ้าของธุรกิจจะต้องทำอย่างไร และจัดเตรียมอะไรบ้างค่ะ ?


➡️ในการจดทะเบียนนิติบุคคล เราสามารถเลือกจดได้ทั้งสองแบบ แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าของกิจการเลยนะคะ

1.จดทะเบียนผ่านทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.จดแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1️⃣การจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำได้ดังนี้

☑️จองชื่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

☑️จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อหน้าทะเบียน

▪️ชื่อบริษัท , ข้อมูลผู้ถือหุ้น , ข้อมูลกรรมการบริษัท / อำนาจกรรมการบริษัท , รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท , ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น , ข้อมูลผู้เริ่มก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน , ที่อยู่สำนักงานใหญ่ , วัตถุประสงค์ของบริษัท , ทุนจดทะเบียน , จำนวนทุนเรียกชำระแล้ว อย่างน้อย 25% , ข้อมูลผู้สอบบัญชี , ข้อมูลพยานจำนวน 2 คน , ข้อบังคับ , ตราประทับ

☑️จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดตั้งบริษัท

▪️แบบจองชื่อนิติบุคคล

▪️สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ก่อการและกรรมการทุกคน

▪️สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

▪️แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่โดยสังเขป

▪️สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

☑️นำเอกสารไปจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าสาขาที่ใกล้บ้านหรือสำนักงาน

2️⃣การจดทะเบียนนิติบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำได้ดังนี้

☑️ลงทะเบียนยืนยันตัวตน

▪️ยืนยันตัวตน โดยพิมพ์เอกสารลงทะเบียนมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

▪️ยืนยันโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดย CA

▪️ยืนยันตัวตนโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทน

☑️ยืนยันตัวตน เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

▪️Activate ผ่าน Link ระบบส่งไปให้ทางอีเมล์

▪️Activate ด้วนรหัส Activate Code ที่ส่งไปที่อีเมล์และโทรศัพท์มือถือ

☑️ทำรายการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

▪️เข้าไปเลือก “สร้างคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล” และเลือก “ห้างหุ้นส่วน” ตั้งค่าห้างหุ้นส่วนสามัญ / ตั้งค่าห้างหุ้นส่วนจำกัด

▪️กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบบให้กรอก

▪️แนบเอกสารอื่นๆ ประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

☑️หุ้นส่วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

☑️ยื่นคำขอจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม

☑️พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรอง


🌟การจดทะเบียนนิติบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์

เป็นอีกหนึ่งบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลค่ะ

🔶หากท่านใดต้องการจดทะเบียนแต่มีปัญหาเรื่องเอกสาร หรืออยากปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับทาง AccRevo ได้ที่ @accrevo นะคะ

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

☑️☑️สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร