สรุปขั้นตอน “การรับเงินเยียวยา” แบบเข้าใจง่ายๆ by AccRevo

🔶สรุปขั้นตอน “การรับเงินเยียวยา” แบบเข้าใจง่ายๆ by AccRevo


🌟สิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาของนายจ้าง - ลูกจ้าง

👤นายจ้าง

◾️นายจ้างได้ 3000ต่อลูกจ้าง 1คน(นับรวมทั้งคนไทย/ต่างชาติ)สูงสุดไม่เกิน 200 คน จำนวนเงินที่ได้รับสูงสุด 600,000บาท

👤ลูกจ้าง

◾️เงินเยียวยาตามมติ ครม. 2,500 บาท(ลูกจ้างคนไทย) ไม่ต้องลงทะเบียน

◾️เงิน 50% ของรายได้ไม่เกิน 7,500 บาท เฉพาะลูกจ้างที่ต้องหยุดงานเพราะรัฐสั่งปิด เช่น แคมป์ก่อสร้าง โรงภาพยนตร์ ผับ บาร์ เป็นต้น

◾️รวมเป็นเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท

*ถ้ายังได้ค่าจ้าง ไม่มีสิทธิรับเงิน 7500 บาท แม้เช็คสิทธิแล้วจะขึ้นว่า "ได้รับสิทธิ"

🌟ขั้นตอนในการรับเงินเยียวยา

👤นายจ้าง

1️⃣นายจ้างทำการตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/

◾️กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง

◾️ลำดับที่สาขา

2️⃣นายจ้างอยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยา แต่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สิทธิ อาจเกิดจากสาเหตุ

 ◾️บริษัทมีรหัสประเภทกิจการมากกว่าหนึ่งรหัส

◾️ใช้รหัสสาขาในการตรวจสอบ อาจจะไม่พบข้อมูล เนื่องจากทางหน่วยงานยึดสำนักงานใหญ่เป็นหลัก

3️⃣กรอกข้อมูลขอรับเงินโครงการเยียวยา สามารถดาวโหลดได้จากไฟล์แนบ https://bit.ly/2Uk9Y5L

4️⃣ยื่นแบบฟอร์มพร้อมบัญชีธนาคารต่อสำนักงานประกันสังคมพื่นที่

5️⃣รอรับเงินเยียวยา

👤ลูกจ้าง

1️⃣ลูกจ้างทำการตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/

◾️กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2️⃣นำบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน

3️⃣รอรับเงินเยียวยา

📌*รอฟังมติ ครม. เพิ่มเติม ในวันที่ 20 ก.ค. นี้นะคะ

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร