Osome ระดมทุน Series A 16 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำซอฟต์แวร์บัญชีออกสู่ตลาดโลก

🌟Osome ระดมทุน Series A 16 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำซอฟต์แวร์บัญชีออกสู่ตลาดโลก

🏢 Osome สตาร์ทอัพในสิงคโปร์ที่พัฒนาแอพบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับเงินทุน Series A จำนวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ


👨‍💼 นักลงทุนคือ Target Global (เบอร์ลิน), AltaIR Capital, Phystech Ventures และ S16VC นอกเหนือจาก Peng T. Ong หุ้นส่วนผู้จัดการของ Monk's Hill Ventures

เงินทุนใหม่นี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจระหว่างประเทศและเพื่อขับเคลื่อนการรวมผลิตภัณฑ์

Osome ใช้ประโยชน์จากเทคนิคการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ รวมกับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ปัญหางานด้านการบริหารที่ใช้เวลานาน เช่น งานบัญชีเงินเดือน งาน และบริการองค์กรที่กระจัดกระจาย

ข้อเสนอหลักของ Osome คือบริการบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ ทีมงานวางแผนที่จะเจาะลึกในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์และแอพที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้

บริษัทยังช่วยจัดตั้งธุรกิจและให้บริการเลขานุการบริษัท ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ติดตามกำหนดเวลา ไฟล์เอกสาร และตอบคำถามในการแชทได้ตลอดเวลา

แพลตฟอร์มจะจัดหมวดหมู่ แท็ก และจัดเก็บเอกสารใดๆ ที่คุณส่งไป จากนั้นจึงสร้างรายงานการจัดการ การคืนภาษี และดำเนินการยื่นทั้งหมดให้ตรงเวลา

บริษัทเผยว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบปีต่อปี และ 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ARR โดยมีลูกค้าที่มีความสุขกับบริการดังกล่าวกว่า 6,000 รายในสิงคโปร์ ฮ่องกง และสหราชอาณาจักร

ปัจจุบัน Osome มีสำนักงาน 5 แห่ง ในสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ ที่มีพนักงานมากกว่า 200 คน

✏️ อ้างอิงข้อมูล : https://bit.ly/2Tlevng

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร