งานสัมมนา "เจาะลึกมาตรการภาษีหลัง COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการยุค Digital"

📊งานสัมมนา “เจาะลึกมาตรการภาษีหลัง COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการยุค Digital"

มาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัลของหน่วยงานรัฐและมาตรการภาษีหลังช่วง COVID-19 ที่ส่งผลกับผู้ประกอบการและวิธีการที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือและปรับตัวให้ได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี


🌟งานสัมมนาในครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้กับ

📈Digital Government

☑️การเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัลของหน่วยงานรัฐที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

☑️ยกระดับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพากรยุคดิจิทัล

☑️แนวโน้มเทคโนโลยีของภาครัฐที่เจ้าของธุรกิจต้องปรับตัว


📈Update มาตรการภาษีที่ต้องรู้หลัง Covid-19

☑️มุมมองของสรรพากรในการทำงาน

☑️เจาะลึกมาตรการภาษี

☑️แนวทางการนำไปปรับใช้กับธุรกิจ


📈General Case ที่สรรพากรพบบ่อย

☑️ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

☑️แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น


👨‍💼งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร

☑️นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการจัดการการเงินและภาษีอย่างมืออาชีพ

☑️นักธุรกิจที่ต้องการ Update มาตรการภาษีที่สำคัญเพื่อปรับใช้กับธุรกิจ

☑️นักธุรกิจยุคดิจิทัลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง


🗓วัน - เวลา - สถานที่

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

S31 Sukhumvit Hotel (ห้อง Chamber)

545 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาในการสัมมนา 09.00 – 16.00 น.


💲Special Course (รวมอาหารกลางวัน / Coffee break เช้า-บ่าย)

3,000 บาท / ท่าน (ราคาสุทธิ 3,210 บาท) 

พิเศษแพ็คคู่ !

Proที่ 1 > รับสิทธิ์ใช้งานระบบ AccRevo Accistant ตัวช่วยในการจัดการเรื่องการเงิน และจัดการเอกสารทางบัญชีในการบริหารธุรกิจ 1 ปี

Proที่ 2 > เข้าอบรมคอร์ส เจาะลึกมาตรการภาษีหลัง COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการยุค Digital


ช่องทางการชำระเงิน

สามารถโอนเงินได้ที่....

เลขบัญชี : 038-467905-0

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวย่อ SCB

ชื่อบัญชี : บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด


*สลิปโอนเงิน แจ้งมาทาง inbox เพจ Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล หรือทางอีเมล customercare@accrevo.com ได้เลยนะคะ

ข้อมูลสำหรับการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559109711


หมายเหตุ : *สำหรับท่านที่ต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันงานค่ะ


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร