งานสัมมนา "Financial & Tax Strategy"📊งานสัมมนา “Financial & Tax Strategy”

มาเรียนรู้และอัปเดตกลยุทธ์การจัดการการเงินและภาษี สำหรับผู้ประกอบการยุค New Normal ให้สามารถบริหารธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดกันค่ะ

🌟งานสัมมนาในครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้กับ

📈Digital Government

☑️การเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

☑️ยกระดับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพากรยุคดิจิทัล

☑️แนวโน้มเทคโนโลยีของภาครัฐที่เจ้าของธุรกิจต้องปรับตัว

📈การวางแผนภาษีเต็มระบบอย่างมืออาชีพ

☑️ภาษีเงินได้นิติบุคคล

☑️ภาษีมูลค่าเพิ่ม

☑️ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

📈Update มาตรการภาษีที่ต้องรู้ในการประกอบธุรกิจหลัง Covid-19

☑️การปรับธุรกิจเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในภาคปฏิบัติ

📈กลยุทธ์การบริหารจัดการการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

☑️หลักทั่วไปในการพิจารณาสินเชื่อ

☑️การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

☑️การประเมินสุขภาพธุรกิจ และหลักในการบริหารความเสี่ยง

☑️การบริหารจัดการการเงินและภาษี ผ่านโปรแกรมจัดการธุรกิจดิจิทัล

📈Accounting Clinic

☑️ให้คำปรึกษาด้านการเงินและภาษี โดยที่ปรึกษาด้านการบริหารการเงินและภาษี

👨‍💼งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร

☑️นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการจัดการการเงินและภาษีอย่างมืออาชีพ

☑️นักธุรกิจที่ต้องการ Update มาตรการภาษีที่สำคัญเพื่อปรับใช้กับธุรกิจ

☑️นักธุรกิจที่ต้องการวางโครงสร้างธุรกืจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

🗓วัน - เวลา - สถานที่

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn

33/1 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร

เวลาในการสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

💲Special Course (รวมอาหารกลางวัน / Coffee break เช้า-บ่าย)

3,000 บาท / ท่าน (ราคาสุทธิ 3,210 บาท) (รวมอาหารกลางวัน / Coffee break เช้า-บ่าย)

พิเศษแพ็คคู่ !

Proที่ 1 > รับสิทธิ์ใช้งานระบบ AccRevo Accistant ตัวช่วยในการจัดการเรื่องการเงิน และจัดการเอกสารทางบัญชีในการบริหารธุรกิจ 1 ปี

Proที่ 2 > เข้าอบรมคอร์ส กลยุทธ์การจัดการการเงินและภาษี สำหรับผู้ประกอบการยุค New Normalช่องทางการชำระเงิน

สามารถโอนเงินได้ที่....

เลขบัญชี : 038-467905-0

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวย่อ SCB

ชื่อบัญชี : บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด

อย่ารอช้านะคะ !! จำกัดที่นั่งเพียงแค่ 30 ที่นั่งเท่านั้น

*สลิปโอนเงิน แจ้งมาทาง inbox เพจ Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล หรือทางอีเมล customercare@accrevo.com ได้เลยนะคะ


ข้อมูลสำหรับการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559109711

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร