Urban Design การพัฒนาเมืองในยุค 4.0

ขอแนะนำกิจกรรมดีๆ กับ “วิธีการและแนวคิดของผู้นำในการบริหารและพัฒนาเมืองในยุค 4.0” ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง หลังจากทุกภาคส่วนต้องกลับมาเดินหน้าต่ออีกครั้ง มาพบกับคำตอบกับ AccRevo ได้ที่

📌AccRevo Live : Urban Design การพัฒนาเมืองในยุค 4.0

AccRevo ได้รับเกียรติจาก

🗣คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม

(นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข)

จะมาร่วมแชร์มุมมอง การบริหารและพัฒนาเมืองในยุค 4.0 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวโน้มทิศทางอนาคตของเทศบาลเมืองแสนสุข


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร