[งานสัมมนาอบรม CPD ออนไลน์] หลักสูตร “เจาะลึกสินทรัพย์ทางการเงิน ตาม TFRS 9 เรื่องง่ายๆ ที่นักบัญชีต้องเข้าใจ”

👨‍💼งานสัมมนาอบรม CPD ออนไลน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง Zoom

📊หลักสูตร “เจาะลึกสินทรัพย์ทางการเงิน ตาม TFRS 9 เรื่องง่ายๆ ที่นักบัญชีต้องเข้าใจ”

🌟ขอบเขตและเนื้อหาความรู้

✅มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

✅คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

✅ภาพรวมของการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

✅การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินจากตราสารหนี้

✅การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินจากตราสารทุน

✅การประเมินผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

✅การจัดประเภทรายการใหม่สำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน

➡สนใจเข้าร่วมอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ (CPD 2 ชม / 300 บาท) ได้ที่ : https://bit.ly/2Z8HnlJ

🗣วิทยากรผู้สอนโดย

อาจารย์ธเรศ สันตติวงศ์ไชย

- หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- คณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีฯ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

🗓วัน - เวลา - สถานที่ (2 รอบ)

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เวลา : 13.30 – 16.45 น.

ผ่านทาง Zoom


อย่ารอช้า ! รับจำนวนจำกัดนะคะ

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร